5 invandrargrupper jobba mot socialbidrag?

Konspiration om 5 invandrargrupper ska jobba mot socialbidrag:

Med kostnaden arbetslösa invandrare kan man vinkla hur man vill beroende vinningen ur det.

Sverige tjänar om flyktingar arbetar

Sverigedemokraterna räknar lågt när de beräknar kostnaderna för flyktingarna. Enligt OECD skulle Sverige kunna tjäna 34 miljarder kronor mer om fler fick jobb.

Sverige skulle tjäna?

Arbetslösa invandrare kostar 34 miljarder

Sverige är absolut sämst av alla OECD-länder på att sysselsätta invandrare. Det kostar AB Sverige minst 34 miljarder kronor varje år.

Notera det översta inlägget att Sverige skulle ”tjäna 34 miljarder om fler fick jobb” Och det förslaget verkar vara

Utlandsfödda ska jobba mot socialbidrag

Ullenhag säger till Rapport att det framförallt är unga och personer födda utomlands som har försörjningsstöd och samtidigt söker jobb.  -Vi måste hitta tydligare jobbfokus i det systemet.

Vilka utlandsfödda kan dessa vara då?

1. Flyktingar

Enligt Christer Gurell, vd på Next Pack, hade man dock anställt Mohamed även utan lönesubventionen.

– Det var mer som en bonus. Vi söker alltid killar som kan passa in hos oss. Mina enda krav är att de är starka och uthålliga, jag bryr mig inte om varifrån de kommer, säger Christer Gurell.

Instegsjobb är en möjlighet som gäller alla som fått uppehållstillstånd under de senaste 36 månaderna och den anställdes lön subventioneras som längst i två år. Åtgärden ska även kopplas till undervisning i svenska under minst sex månader.

Vilken arbetsgivare tackar nej till 2 års gratis arbetskraft för en flykting svenska skattebetalare betalar åt den girige arbetsgivaren? Som man kallar ”behov av”?

2. Gästarbetare

Att lönen sänks i flera steg är vanligt. I slutänden överensstämmer den anställdes lönespecifikation inte alls med vad arbetsgivaren uppgivit till Migrationsverket, eller till facket när restaurangen i syfte att få sitt arbetstillstånd tecknat kollektivavtal.

Ett exempel i raden: en asiatisk krog anger i ansökan till Migrationsverket en månadslön på 22.000 kronor. På arbetskrafts*invandrarens eget anställningsbevis, där han utlovas heltid, står det i stället 16.000, vilket är drygt två tusen kronor under avtalets minimilön. Men på den lönespecifikation den anställde slutligen får i handen finns bara 4.500 kronor, före skatt. Han har nämligen bara fått lov att arbeta 50 timmar på en månad.

Vilken arbetsgivare som ”bestämmer kompetensen” tackar nej till lägre löner?

3. Ensamkommande

Amir berättar för oss om Mohammads öde. Själv kom han till Sverige som ensamkommande flyktingbarn. När vi träffar Amir jobbar han i en jourbutik i närheten av Möllevångstorget, 13 timmar om dagen, sju dagar i veckan. Lön: 200 kronor om dagen, alltså 15 kronor i timmen.

Är det därför debatten ”ensamkommande” är så känslig där Migrationsverket hellre friar än fäller och vi får sällan se uppföljning med ”hur har det gått”?

4. Utvisade

asylsökande två veckor på sig att söka arbetstillstånd i Sverige efter att ett beslut om avvisning eller utvisning vunnit laga kraft.

5. Studenter

Migrationsverket har tillsammans med högskolan i Jönköping testat ett förenklat sätt att ansöka om uppehållstillstånd för gäststudier. Det förenklade ansökningsförfarande gäller webbansökningar och innebär att gäststudenter i ett tidigt skede får information om ansökningsprocessen via sitt lärosäte.

Flera andra lärosäten, bland annat Borås, Mälardalen och KTH i Stockholm, har anmält intresse för att bli utbildade för att kunna hjälpa sina gäststudenter i ett tidigt skede av ansökningsprocessen.

Den sista punkten är intressant… är det ”studenter” eller bara billig arbetskraft?

Utländska studenter få jobba

Under vissa förutsättningar kan utländska studenter få stanna och arbeta i Sverige efter examen. I praktiken krävs då att man har ett arbete ordnat innan studierna är avslutade. Följden har blivit att nästan alla utländska studenter lämnar Sverige efter examen. Mer än 30 000 studenter har läst i Sverige under de senaste åren, men förra året var det bara 477 som beviljades uppehållstillstånd för arbete efter avslutade studier.

Under vissa vilka förutsättningar få stanna och arbeta i Sverige efter examen när vi har

27% ungdomsarbetslöshet?

Ungdomsarbetslösheten är fortfarande hög. I mars var den 27 procent enligt Statistiska centralbyrån. Och kravet för att få ett jobb är ofta meriter från tidigare anställningar. Nio av tio ungdomar i åldern 16–25 år, uppger i en ny undersökning från Novus att bristen på arbetslivserfarenhet är det främsta hindret för att få jobb.

Är det för båda grupperna ska

jobba mot socialbidrag?

Ullenhag säger till Rapport att det framförallt är unga och personer födda utomlands som har försörjningsstöd och samtidigt söker jobb.  -Vi måste hitta tydligare jobbfokus i det systemet.

och mot

Arbetstillstånd kräver 13.000

  • du kan försörja dig på det arbete du erbjudits.
  • arbetet är av en sådan omfattning att lönen är minst 13 000 kronor i månaden
  • din arbetsgivare har annonserat tjänsten i Sverige och EU under minst tio dagar.(Vid nyrekrytering.)

Är det löner på 13.000 och socialbidrag vi pratar om med 5 NYA invandrargrupper? För det finns ju inte jobb åt alla?

Annonser