250.000 bostadslösa – 8% – 27% arbetslöshet

250.000 bostadslösa

-Vi har 250 000 unga som saknar bostad, i 120 kommuner råder bostadsbrist och det är svårt att flytta till en annan kommun för att få jobb, säger Andersson.

7,5% arbetslöshet

Arbetslösheten i år ligger på 7,5 procent. Den beräknas stiga till 7,8 procent under 2013. Regeringen tror att dämpningen i svensk ekonomi kommer leda till att företagens behov av nyanställningar kommer sjunka.

218.000 arbetslösa invandrare

På Arbetsförmedlingen finns i dag 218.000 inskrivna med utländsk bakgrund.

27% ungdomsarbetslöshet

Ungdomsarbetslösheten är fortfarande hög. I mars var den 27 procent enligt Statistiska centralbyrån. Och kravet för att få ett jobb är ofta meriter från tidigare anställningar. Nio av tio ungdomar i åldern 16–25 år, uppger i en ny undersökning från Novus att bristen på arbetslivserfarenhet är det främsta hindret för att få jobb.

Var 3 ung invandrare arbetslös

– Det är tufft. Arbetsgivarna säger att de ska höra av sig, men gör det inte, säger arbetssökande Robin Ivars i södra Stockholm.

Han är en av 19 500 invandrare mellan 19 och 24 år som just nu saknar jobb. Gruppen har på kort tid växt kraftigt. 2008 var ungefär var femte invandrad ungdom utan jobb, i fjol var tredje, enligt statistik som Statistiska centralbyrån tagit fram åt TT

30.000 asylsökande

Ett nytt system för arbetskraftsinvandring sjösätts nästa vecka. Migrationsverkets mål är att korta handläggningstiden till en vecka genom att låta vissa företag överta en del av myndighetens uppgifter.

I ett första steg berör alltså det nya systemet bara 500 av verkets cirka 30 000 årliga ärenden.

1. Är smärtgränsen nådd för Sverige?

2. Bör gränserna stängas?

3. Bör invandringen misnska?

4. Hur mycket per år anses Sverige klara av?

Då är det extrema EXPOs lösning

EXPO

Trenden är tyvärr en helt annan. Den globaliserade ekonomin snurrar allt fortare, och konkurrensen om arbetstillfällena hårdnar. Ungdomsarbetslösheten i krisens Europa är (enligt Eurostat) över 20 procent i många länder. Misstron mot de etablerade partierna, som sällan har några bra svar att ge om lösningar på den accelererande politiska och ekonomiska krisen växer.

Det naturliga i Europas utsatta läge vore att kompensera vår egen åldrande befolkning med en ökad invandring. Inte att sätta upp ytterligare murar och hinder. Det skulle kunna bidra till att försörjningsbördan lättar.

Klarar Sverige verkligen fler?

Annonser

Krogmoms 5,4 miljarder – Ensamkommande 5,3 miljarder

Vad tror ni om denna konspiration eftersom våra politiker aldrig säger sanningen?

Fiasko för ensamkommande

Migrationsverket hade som mål att hitta familjerna till 480 ensamkommande flyktingbarn som fått beslut om att skickas tillbaka till ursprungsländerna år 2009 och 2010.  Men verket lyckades inte genomföra en enda återförening

Migrationsverkets projekt Återförening pågick under 2009 och 2010, med stöd av den europeiska återvändarfonden. Målet var att med hjälp av så kallade förtroendeadvokater leta reda på familjerna till 800 ensamkommande flyktingbarn som fått beslut om antingen avvisning eller utvisning, och där man inte kände till var barnens familjer befann sig.

I tre fall hittade man visserligen barnens familjer, men av olika skäl gick det ändå inte att genomföra av- eller utvisningarna.

Migrationsverket kan inte utföra ett av- eller utvisningsbeslut av ett ensamt flyktingbarn om det inte finns någon i ursprungslandet som tar emot barnen. Men det behöver inte vara familjen, det kan vara en någon form av institutionshem.

– Resultatmässigt var det helt misslyckat. Vi nådde ju inte alls upp till de mål vi satt, säger Terje Tovik.

Och detta kommer bara öka. Ni kommer inte dra i handbromsen! Vad ska vi göra med ”barnen” där

Migratiosnverket friar än fäller

Migrationsverket friar hellre än fäller om de är osäkra på berättelsen. Men de som jobbar med de ensamkommande barnen och ungdomarna i Norrbotten upplever ganska ofta att det finns personer som fått plats egenligen är för gamla. Och att fel person då fått platsen. Men det håller inte Ulf Lind på migrationsverket med om.

Då måste vi spekulera hur många kan Migrationsverket friat för att ljugit om sin ålder? Om man då ljugit om sin ålder, då är man arbetsför eller hur?

Krogmoms 5,4 miljarder

 – Syftet med den här åtgärden är att öka möjligheten för unga. Det är också många invandrare som har restaurangbranschen som sitt första jobb, säger Maud Olofsson (C).

Det är också många invandrare som har? Kan det vara ensamkommande?

Regeringen vill inte säga hur många nya jobb sänkt restaurangmoms väntas ge.

Varför vill ni inte det? Ska vissa av jobben gå till ”ensamkommande” kanske?

Regeringen satsar cirka 7,5 miljarder kronor under 2012—2015 för att förbättra ungdomars möjligheter att få jobb.

I satsningen ingår sänkt restaurangmoms för 5,4 miljarder kronor och 1,3 miljarder till bland annat utbildningsplatser. 800 miljoner kronor går till att minska marginaleffekterna för unga som går från socialbidrag till arbete.

Ensamkommande 5,3 miljarder

– Det tryck som har blivit på Sverige med dels ökade kostnader för ensamkommande barn, men också för att vi bedömer nu att kanske upp emot ytterligare 5 000 människor kommer att söka sig till Sverige och tas emot, och då behöver vi reservera mer pengar för detta mottagande, säger biståndsminister Gunilla Carlsson (M).

I årets statsbudget skulle de så kallade avräkningarna från biståndsramen uppgå till 4,7 miljarder kronor, men nu kommer ytterligare 650 miljoner att överföras från bistånd till ersättningar och boendekostnader för asylsökande i Sverige. Därmed kommer biståndsramen på sammanlagt 35 miljarder att minska med 5,3 miljarder i år. Dessutom föreslås ytterligare en avräkning på 15 miljoner för att bland annat öka säkerheten för Sidas biståndsarbetare i Afghanistan och Irak.

Tror ni det kan finnas en koppling med Regeringens krogmoms på 5,4 miljarder och ”ensamkommande” som kostar 5,3 miljarder där många ”barn” ljuger om åldern och Migrationsverket hellre friar än fäller.

Där Maud Olofsson säger att många invandrares jobb är restaurang? Att många av dessa över 18 år faktiskt är ”ensamkommande”?

Varför måste vi konspirera och gissa oss till när hela media kåren tiger och ljuger? Vi får ju bara höra tvinga kommuner ta emot? Vi får ju aldrig höra hur det gått sedan?

250.000 unga saknar bostad – 30.000 asylsökande

Vilka är extrema?

EXPO

Det naturliga i Europas utsatta läge vore att kompensera vår egen åldrande befolkning med en ökad invandring. Inte att sätta upp ytterligare murar och hinder. Det skulle kunna bidra till att försörjningsbördan lättar.

30.000 asylsökande

I ett första steg berör alltså det nya systemet bara 500 av verkets cirka 30 000 årliga ärenden.

250.000 unga bostadslösa

-Vi har 250 000 unga som saknar bostad, i 120 kommuner råder bostadsbrist

Nån annan som undrar var alla ska bo och jobba??

Hur ska en asylsökande ens få bostad?

Därför är invandrare en kostnad

Erik Ullenhag säger att utländska invandrare ska jobba mot socialbidrag. Blir dom inte en kostnad då? För hade Sverige inte tagit emot 10000 invandrare som inte får jobb. Hade skattepengarna kunnat användas till något bättre som skola vård och omsorg än socailbidrag? Varför går det utmärkt att Erik Ullenhag säger UTLANDSFÖDDA ska jobba. Men om vi kritiserar UTLANDSFÖDDA ska jobba mot socialbidrag är en kostnad blir vi kallade rasister?

Ska vi sluta snyfta när vi kritiserar kostnader för invandrare som inte jobbar?

Varför tar Sverige emot utlandsfödda som ska

jobba mot socialbidrag

Ullenhag säger till Rapport att det framförallt är unga och personer födda utomlands som har försörjningsstöd och samtidigt söker jobb. -Vi måste hitta tydligare jobbfokus i det systemet.

Därför är invandraren en kostnad om han får en

praktikplats

Enligt Christer Gurell, vd på Next Pack, hade man dock anställt Mohamed även utan lönesubventionen.

– Det var mer som en bonus. Vi söker alltid killar som kan passa in hos oss. Mina enda krav är att de är starka och uthålliga, jag bryr mig inte om varifrån de kommer, säger Christer Gurell.

Instegsjobb är en möjlighet som gäller alla som fått uppehållstillstånd under de senaste 36 månaderna och den anställdes lön subventioneras som längst i två år. Åtgärden ska även kopplas till undervisning i svenska under minst sex månader.

Ingen har något emot invandrare som kommer till Sverige, får ett RIKTIGT jobb och är SJÄLVFÖRSÖRJANDE!

Men dessa 2 ex är SKATTEMEDEL som hade kunnat användas till något annat! Men när Sverige har sån extrem massinvandring med bla

10.000 analfabeter

Det finns tiotusentals analfabeter i Sverige i dag. De flesta är kvinnor på flykt undan krig och förtryck. ”Man är inte mer värd än ett djur”, säger en av de kvinnor som i veckans söndagsdokumentär berättar om hur det är att leva som analfabet i ett modernt samhälle.

100.000 flyktingar

Enligt Röda Korsets uppskattningar finns det runt 100 000 flyktingar i Sverige som lider av så kallad posttraumatisk stress.

 
Var 3 ung invandrare arbetslös

– Det är tufft. Arbetsgivarna säger att de ska höra av sig, men gör det inte, säger arbetssökande Robin Ivars i södra Stockholm.

Han är en av 19 500 invandrare mellan 19 och 24 år som just nu saknar jobb. Gruppen har på kort tid växt kraftigt. 2008 var ungefär var femte invandrad ungdom utan jobb, i fjol var tredje, enligt statistik som Statistiska centralbyrån tagit fram åt TT

218.000 arbetslösa invandrare

På Arbetsförmedlingen finns i dag 218.000 inskrivna med utländsk bakgrund

Skapar socialbidragsberoende

– Vi upplever att vi producerar socialbidragstagare på löpande band nu. Så kommenterar Åke Carlsson (C), kommunalråd i Uppvidinge kommun, Arbetsförmedlingens utvärdering av det nya systemet med etableringslotsar för nyanlända.

som kostar

Arbetslösa invandrare kostar 34 miljarder

I Sverige finns det uppskattningsvis 50 000 romer och 80 procent av dessa är arbetslösa och det skulle innebära att i princip merparten av alla romer i arbetsför ålder lever på försörjningsstöd.

Kostnaderna för skattebetalarna uppskattas till 12 miljarder kronor per år, enligt Maria Leissner (FP).

Övriga arbetslösa invandrare kostar samhället omkring 34 miljarder kronor årligen, förmodligen mycket mer.
Därför är en invandrare kostnad när Erik Ullenhag säger

UTLANDSFÖDDA ska jobba mot socialbidrag

Ullenhag säger till Rapport att det framförallt är unga och personer födda utomlands som har försörjningsstöd och samtidigt söker jobb.
-Vi måste hitta tydligare jobbfokus i det systemet.

Står det inte utlandsfödda här? Varför tar Sverige in 10000 tals arbetslösa invandrare som ska jobba mot socialbidrag?

Så kan SD spara 100 miljarder per mandat

Så kan SD spara 100 miljarder per mandat

1. Trots nedmonterad välfärd skänker Sverige 33 miljarder per år. Dra in 20 miljarder per år 20 + 20 + 20 + 20 så har  vi sparat 80 miljarder

2. SK ”ensamkommande” som är ankarbarn och arbetskraft där kostar 5000 hela 5,3 miljarder!

Per mandat skulle detta bli 5 + 5 +5 +5 = 20 miljarder

Där har vi 100 miljarder att dra in Kent!

”Ensamkommande” är ett skämt som är ett fiasko och ”bistånd” är korruption till diktaturländer!

Ensamkommande spräcker buget

Det var i oktober som Migrationsverket lämnade sin prognos om 3.335 miljoner kronor för ersättningar och bostadskostnader. Men kostnadsutvecklingen för ensamkommande barns boende har ökat i en betydligt större omfattning än vad verket förutsåg” skriver generaldirektören Dan Eliasson till justitiedepartementet.

Ensamkommande kostar mer

– Det tryck som har blivit på Sverige med dels ökade kostnader för ensamkommande barn, men också för att vi bedömer nu att kanske upp emot ytterligare 5 000 människor kommer att söka sig till Sverige och tas emot, och då behöver vi reservera mer pengar för detta mottagande, säger biståndsminister Gunilla Carlsson (M).

I årets statsbudget skulle de så kallade avräkningarna från biståndsramen uppgå till 4,7 miljarder kronor, men nu kommer ytterligare 650 miljoner att överföras från bistånd till ersättningar och boendekostnader för asylsökande i Sverige

Slöseri med bistånd

Jag har haft ansvar för Sveriges biståndspolitik i snart tre år. Under denna period har Sveriges statliga bistånd uppgått till sammanlagt omkring 100 miljarder kronor. Bara i år motsvarar det ungefär 93 miljoner om dagen. Varje krona styrs av målet att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor.

Är detta något att skryta om hur illa välfärden är här hemma?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetslösa invandrare varnades 1997 – Moderaterna om konsekvenserna 2002

Varnade för arbetslösa invandrare 1997

Arbetslösheten har blivit det svåraste hindret för människor att skaffa sig jämbördiga levnadsvillkor. En konsekvens av arbetslösheten är att de som aldrig lyckas få ett reguljärt arbete även ställs utanför detgenerella trygghetssystemet i form av arbetslöshetsförsäkring och ytterst hänvisas till socialbidrag för sin försörjning. Det finns stora skillnader mellan olika invandrargrupper när det gäller deltagande i arbetslivet. Invandrare från Afrika och Asien samt relativt nyanländainvandrare har i gemen stora svårigheter att få fotfäste på arbetsmarknade

Trots detta fortsatte man måla upp

behovet av invandrarna 2002

Två miljoner nya invandrare på så kort tid innebär i genomsnitt 133 000 om året. Men att över 100 000 nya invandrare per år skulle medföra för stort tryck på det svenska samhället tror inte moderaterna:

– De blir ingen belastning, de blir en tillgång om de börjar arbeta bums. Däremot blir det ett problem om man tar in 100 000 socialbidragstagare varje år, säger Göran Lindblad.

Detta har tydligen kritiserats då man

klagade redan 2002

Utspelet om en massiv arbetskraftsinvandring har lett till en intern dispyt inom moderaterna. Partiledningen är inte förtjust över partikollegan Göran Lindblads förslag om att två miljoner invandrare de närmaste 15 åren ska släppas in på den svenska arbetsmarknaden.

Behöver vi upprepa konsekvenserna?


De runt 1,2 miljoner människor som stod utanför skulle in i värmen bland de anställningsbara. Siffrorna visar att 1 208 900 personer ingick i det som av RUT kallas ”bred arbetslöshet” i augusti 2006, månaden innan regeringen vann valet. Sedan dess har det gått fem år och kampen mot utanförskapet har varit en prioriterad fråga. Samma månad i år har antalet i utanförskap minskat med 37 500 personer.

10.000 analfabeter

Det finns tiotusentals analfabeter i Sverige i dag. De flesta är kvinnor på flykt undan krig och förtryck. ”Man är inte mer värd än ett djur”, säger en av de kvinnor som i veckans söndagsdokumentär berättar om hur det är att leva som analfabet i ett modernt samhälle.

100.000 flyktingar

Enligt Röda Korsets uppskattningar finns det runt 100 000 flyktingar i Sverige som lider av så kallad posttraumatisk stress.

218.000 arbetslösa invandrare

På Arbetsförmedlingen finns i dag 218.000 inskrivna med utländsk bakgrund.

Var 3 ung invandrare arbetslös

– Det är tufft. Arbetsgivarna säger att de ska höra av sig, men gör det inte, säger arbetssökande Robin Ivars i södra Stockholm.

Han är en av 19 500 invandrare mellan 19 och 24 år som just nu saknar jobb. Gruppen har på kort tid växt kraftigt. 2008 var ungefär var femte invandrad ungdom utan jobb, i fjol var tredje, enligt statistik som Statistiska centralbyrån tagit fram åt TT

 Saknar gymnasiekompetens

Mer än var femte invandrad ungdom saknar gymnasiekompetens och dubbelt så många fastnar i långvarig arbetslöshet jämfört med de svenska, fyra mot två procent.

Tar invandrare 7-10 år att få jobb

-Det är så stora problem med flyktingmottagandet i dag. Det tar sju till tio år innan man är självförsörjande och vi har en stark koncentration till ett antal bostadsområden. Vi vill sprida flyktingarna över hela landet. Vi kallar det för ”Lex Vellinge”, ett tvång på att alla kommuner ska ta emot flyktingar, säger Anders Lago (S), kommunalråd i Södertälje

Arbetslösa invandrare kostar 34 miljarder

I Sverige finns det uppskattningsvis 50 000 romer och 80 procent av dessa är arbetslösa och det skulle innebära att i princip merparten av alla romer i arbetsför ålder lever på försörjningsstöd.

Kostnaderna för skattebetalarna uppskattas till 12 miljarder kronor per år, enligt Maria Leissner (FP).

Övriga arbetslösa invandrare kostar samhället omkring 34 miljarder kronor årligen, förmodligen mycket mer.
 

Sysselsätta arbetslösa invandrare kostar 60 miljarder

Kostnaderna för detta är naturligtvis avsevärda. Regeringens utredare professor Jan Ekberg menar att glappet i sysselsättning är den helt avgörande orsaken till att skillnaden mellan invandrares inbetalade skatter och utbetalade bidrag, grovt uttryckt, är cirka 1,5 till 2 procent av BNP, det vill säga en årlig belastning på mellan 40 och 60 miljarder kronor

Skapar socialbidragsberoende

– Vi upplever att vi producerar socialbidragstagare på löpande band nu. Så kommenterar Åke Carlsson (C), kommunalråd i Uppvidinge kommun, Arbetsförmedlingens utvärdering av det nya systemet med etableringslotsar för nyanlända.

Utlandsfödda ska jobba mot socialbidrag

Ullenhag säger till Rapport att det framförallt är unga och personer födda utomlands som har försörjningsstöd och samtidigt söker jobb. -Vi måste hitta tydligare jobbfokus i det systemet.

Socialbidrag löser barnfattigdomen

Om Socialdemokraterna menar allvar med att bekämpa barnfattigdomen så måste de ta integrationen på allvar. Det är framför allt barn med utländsk bakgrund som är fattiga och Centerpartiet vill därför underlätta för invandrare att snabbare få arbete i Sverige. Det skriver Annie Johansson (C), ekonomisk-politisk talesperson.


Göra ändringar i LAS

I Sverige har vi dessutom mycket höga trösklar in på arbetsmarknaden i form av omfattande arbetsrätt och höga ingångslöner. Detta drabbar dem som inte behärskar språket och saknar svenska referenser extra hårt. För att invandrare lättare ska kunna få in en fot på arbetsmarkanden är det viktigt att Las reformeras och att arbetsmarknadens parter tar sitt ansvar genom att sätta ingångslöner som ger alla en chans.

En lösning för LAS ärPraktikjobb för


Förbruka flyktingar i 2 år

20 1.2 Slopa integrationspolitiken Under de två första åren som nyanländ behövs däremot en mer riktad introduktionspolitik. Därför är Centerpartiet positiv till riktad introduktionspolitik för nyanlända, men inte till omotovierade särlösningar. Därefter behövs ingen särskild politik för personer med utländsk bakgrund. Med detta vill vi på sikt skrota integrationspolitiken till förmån för en mer inkl


Som är subventionerat i 2 år

Ett instegsjobb innebär en subventionerad anställning. Alla arbetsgivare som anställer en nyanländ invandrare kan få 80 procent av lönen i bidrag, dock max 800 kronor per dag.

Vilken arbetsgivare tackar nej till 2 års gratis arbetskraft? Vad händer och KAN hända efter 2 års gratis arbetskraft?

10 av 4000 nya invandrare fick jobb

Av 4 000 personer som anlänt till Sverige sedan december har Arbetsförmedlingen bara kunnat stryka tio för att de har fått jobb. Och bara 50 jobbar inom ramen för en så kallad etableringsplan, enligt en ny rapport.

Ska dessa NYA flyktingar som inte fick jobb

jobba mot socialbidrag

Ullenhag säger till Rapport att det framförallt är unga och personer födda utomlands som har försörjningsstöd och samtidigt söker jobb. -Vi måste hitta tydligare jobbfokus i det systemet.

Vet ni vad våra politiker kallar det att dumpa löner och utnyttja flyktingar och invandrare?

Solidaritet

— Nu skriver vi ett avtal om flyktingmottagande för att visa solidaritet med människor på flykt, säger Carlos González (V), kommunstyrelsen.

Är det solidaritet att ta hit

 

100.000 flytktingar

Enligt Röda Korsets uppskattningar finns det runt 100 000 flyktingar i Sverige som lider av så kallad posttraumatisk stress. Tidningen Kommunalarbetaren har gjort en granskning av hur det påverkar framtidens äldrevård.

Där man varnar för

Inget fungerande äldreomsorg år 2040

Enligt Röda Korsets uppskattningar finns det runt 100 000 flyktingar i Sverige som lider av så kallad posttraumatisk stress. Tidningen Kommunalarbetaren har gjort en granskning av hur det påverkar framtidens äldrevård.

Vill ni ha bra argument mot MASSinvandringen?

Om du får frågan, vem ska ta hand om dig när du blir äldre? Varför VARNAR man för 100.000 flyktingars äldreboende idag?

Vad är det för extremister vi har att göra med ”behovet av massinvandring?

Varför fortsätter vansinnet?

Illegala vård 1,7 miljarder – MP vill höja skatt 2,4 miljarder

Kommer ni ihåg beslutet för

Illegala vård 1,7 miljarder

Förändringarna tros kosta uppemot 1,7 miljarder. Men siffran är osäker. Till exempel vet ingen hur många barn till papperslösa som kommer att börja skolan eller hur många som kommer att söka sjukvård och tandvård.

Det går tydligen alldeles utmärkt att ljuga om illegala som stannar olagligt i Sverige, hur synd det är om dom när dom stannar olagligt och jobbar svart och inte betalar skatt.

Då har man fräckhet att

MP vill höja skatt

Inkomstskattehöjning med 2,4 miljarder kronor

Miljöpartiet kommer i sin skuggbudget att föreslå en avtrappning av jobbskatteavdraget för alla som tjänar över 40 000 i månaden- och slopa avdraget helt vid en inkomst på över 117 000 kronor.

Inom kort kommer Miljöpartiet att presentera sin skuggbudget, men redan nu kan Rapport berätta att ett av förslagen innebär en avtrappning av jobbskatteavdraget för alla som tjänar över 40 000 kronor i månaden.

Så varför har då Sverige skyhöga skatter parallellt med massimport av arbetslösa invandrare och flyktingar?