Det sjuka EU manifestet år 2060 – dumpa lönerna år 2011

Efter det hemska terrordådet i Norge drevade  media om massmördaren ABB manifest om år 2083.

Men undrar vilka det är som har en sjuk manifest och om år 2060 och våra egna politiker som ljuger oss rakt i ansiktet om behoven av invandrar för att dumpa lönerna?

EU har ett sjukt manifest för år 2060 ”agenda för integration”

Det är väl ”svenska politiker” i EU skulle jag tro som står för denna sjuka agenda? Detta bevisar Sverige går emot EU?

EU

Om EU skall kunna nå sitt mål att bringa sysselsättningen till 75% senast 2020 är det ytterst viktigt att avlägsna hinder för invandrares tillgång till sysselsättning – inte minst eftersom arbetskraften inom EU minskar till följd av den demografiska utmaning som EU står inför. EU:s arbetskraft kommer att minska med omkring 50 miljoner fram till 2060

Där man förskönar bilden av mångkulturen

EU

Mångfalden som kommer från invandringen – om den hanteras rätt – kan bli en konkurrensfördel och en källa till dynamik för EU:s ekonomier.

Hur ska man tolka ”konkurrensfördel” i samband med ”EU:s ekonomier”? Är det

gratis arbetskraft

Att få ett instegsjobb är också en möjlighet för den nyinflyttade att snabbare lära sig språket. Den som fått uppehållstillstånd under de senaste 36 månaderna kan få ett instegsjobb under längst 24 månader. Beslut får tas för sex månader åt gången.

Som vi såg resultatet med

10 av 4000 nya invandrare fick jobb

Av 4 000 personer som anlänt till Sverige sedan december har Arbetsförmedlingen bara kunnat stryka tio för att de har fått jobb. Och bara 50 jobbar inom ramen för en så kallad etableringsplan, enligt en ny rapport.

för att

dumpa lönerna

Mohamed Ragubi säger att han haft tur och trivs mycket bra på jobbet där han snickrar emballage och lådor för transporter. Efter att ha tagit den inledande kontakten själv fick han och företaget sedan hjälp av arbetsförmedlingen. Inom ramen för instegsjobb subventionerade de 75 procent av hans lön de första sex månaderna. Från och med juni står de för drygt 30 procent.

Detta man menar med att ”konkurrera ekonomiskt” För detta gäller ju inte svenska och gamla invandrare? VILKEN arbetsgivare tacka nej till.

När fiaskot med 6 månader positiv särbehandling inte gick vill man nu halvera arbetsgivaravgiften för att

locka anställa invandrare

– Vi vill pröva ett system med nystartsjobb, som innebär att man får 50 procent sänkt arbetsgivaravgift för nyanlända de första två åren, och kombinera det med nystartszoner, säger Michael Arthursson.

Nystartskontor ska etableras på fler ställen runt om i landet.

Medans våra politiker ljuger om ”behovet”  som handlar om att ”konkurrera”

EU

Mångfalden som kommer från invandringen – om den hanteras rätt – kan bli en konkurrensfördel och en källa till dynamik för EU:s ekonomier.

Är det så här det ser ut i Sverige i praktiken där DYRA svenskar dumpas i FAS 3 som nu är uppe i

26.000 svenskar dumpas i FAS 3

Idag är de 26 500 personer, lika många som det bor i hela Trelleborg eller Lidköping. Åtgärden har kritiserats för att arbetsgivare får pengar av staten för att ta emot en Fas 3-deltagare utan att behöva betala någon lön.

där det sker svenskrasism och svenskfientlig politik mot etniska svenskar om ”konkurrenten” och EU’s ”ekonomi” för lönedumpning

FAS 3

De arbetslösa får inte gå någon utbildning, eller ha en lärlingsplats. Hur ska personer inom Fas 3 komma ur sin situation? -Till slut måste de hitta en arbetsgivare som vill anställa dem, säger statsminister Reinfeldt till SVT.

som idag är en form av

slavarbete

– Jag är väldigt ledsen. Att gå på aktivitetsstöd och få en ersättning på 65 procent gjorde att jag kände mig som en slav. Det är väldigt lätt att utnyttja folk i Fas 3, säger Ilias, långtidsarbetslös.

För att alla som hamnar där är

lönedumpning

Agneta Lundmark hade arbetat i många år inom sjukvården, när hon valde att flytta till Skellefteå för att komma nära sina vuxna barn och barnbarn. Hennes A-kassedagar är slut. Nu är det fas 3 och aktivitetsersättning som gäller. Det ger mellan 9 000 och 10 000 kronor per månad.

Parallellt som dyra svenskar dumpas i FAS 3 målar man alltså upp denna bild om EU’s ”integration”

EU

Om EU skall kunna nå sitt mål att bringa sysselsättningen till 75% senast 2020 är det ytterst viktigt att avlägsna hinder för invandrares tillgång till sysselsättning

Vilka ”hinder” pratar dom om? Centerns nya invalda partiledare förklarar

Annie Lööf

I Sverige har vi dessutom mycket höga trösklar in på arbetsmarknaden i form av omfattande arbetsrätt och höga ingångslöner. Detta drabbar dem som inte behärskar språket och saknar svenska referenser extra hårt. För att invandrare lättare ska kunna få in en fot på arbetsmarkanden är det viktigt att Las reformeras och att arbetsmarknadens parter tar sitt ansvar genom att sätta ingångslöner som ger alla en chans.

Vad Annie Lööf och alla andra menar med

gratis arbete

Arbetsgivarna argumenterar för att lägre ingångslöner leder till att fler unga får jobb. Facket å sin sida hänvisar till att det finns få samband internationellt mellan låga ingångslöner och låg ungdomsarbetslöshet, skriver Dagens Industri (DI).

Om sänkta löner leder till fler jobb hos

27% ungdomsarbetslöshet

Ungdomsarbetslösheten är fortfarande hög. I mars var den 27 procent enligt Statistiska centralbyrån. Och kravet för att få ett jobb är ofta meriter från tidigare anställningar. Nio av tio ungdomar i åldern 16–25 år, uppger i en ny undersökning från Novus att bristen på arbetslivserfarenhet är det främsta hindret för att få jobb.

Varför talar EU lögner och vill fylla på med fler

invandrare

– inte minst eftersom arbetskraften inom EU minskar till följd av den demografiska utmaning som EU står inför. EU:s arbetskraft kommer att minska med omkring 50 miljoner fram till 2060 jämfört med 2008

när Sverige redan har skyhög

arbetslöshet hos invandrare

På Arbetsförmedlingen finns i dag 218.000 inskrivna med utländsk bakgrund.

Kolla lögnen nedan

EU

– inte minst eftersom arbetskraften inom EU minskar till följd av den demografiska utmaning som EU står inför. EU:s arbetskraft kommer att minska med omkring 50 miljoner fram till 2060 jämfört med 2008

Menar EU allvar? Sverige har i 30 års tid ljugit om behovet av invandrarna och resultatet är nu

218.000 arbetslösa invandrare

På Arbetsförmedlingen finns i dag 218.000 inskrivna med utländsk bakgrund.

Var 3 ung invandrare arbetslös

– Det är tufft. Arbetsgivarna säger att de ska höra av sig, men gör det inte, säger arbetssökande Robin Ivars i södra Stockholm.

Han är en av 19 500 invandrare mellan 19 och 24 år som just nu saknar jobb. Gruppen har på kort tid växt kraftigt. 2008 var ungefär var femte invandrad ungdom utan jobb, i fjol var tredje, enligt statistik som Statistiska centralbyrån tagit fram åt TT

Tar invandrare 7-10 år att få jobb

-Det är så stora problem med flyktingmottagandet i dag. Det tar sju till tio år innan man är självförsörjande och vi har en stark koncentration till ett antal bostadsområden. Vi vill sprida flyktingarna över hela landet. Vi kallar det för ”Lex Vellinge”, ett tvång på att alla kommuner ska ta emot flyktingar, säger Anders Lago (S), kommunalråd i Södertälje.

Hur har EU fräckhet att ljuga om arbetskraft minskar med skyhög arbetslöshet år 2011 för  EU spår en profita byggd på lögner om behovet år 2060? Vad är det för sjuk manifest EU har?Svaret får ni här.
Almega

Jonas Milton, vd för Almega, säger till DI att receptet är att frysa ingångslönerna i tio år. Det hävdar han skulle skapa jobb åt unga.

– Kan du anställa en person som har erfarenhet till nästan samma pris som en ung och oerfaren person, då tar man det säkra före det osäkra, säger Jonas Milton till DI.

Han hänvisar till en rapport från Institutet för näringslivsforskning som visar att höjda ingångslöner och låga löneskillnader har bidragit till att utestänga ungdomar från arbeten inom detaljhandeln.

LO:s avtalssekreterare Per Bardh varnar dock för att lönerna blir för låga om inte de som har de lägsta lönerna får följa med i löneutvecklingen.

Vilka löner pratar vi om recepter är att frysa svenska ingångslöner? Timbro förklarar

Timbro

Regeringen borde verka för att sänka lägstalönerna för att fler svenskar födda utomlands ska få jobb, anser den liberala tankesmedjan Timbro.– Fler hade fått jobb om det hade funnits arbeten med lägre löner, säger Jenny von Bahr, nationalekonom på WSP Analys & Strategi.

Enligt von Bahr handlar det om klassisk ekonomisk teori – sänker du priset på något så ökar efterfrågan. LO sågar Timbros

Samma Timbro föreslår i denna rapport

Timbro

Figur 9 indikerar att de höga svenska lägstalönerna effektivt utestänger utrikesfödda från att få sina första jobb på den svenska arbetsmarknaden. Diagrammet ovan indikerar att vid en nivå på lägstalönerna på 10 000 kronor i månaden skulle utrikesföddas sysselsättningsgrad vara lika hög som för inrikes födda. Vid en nivå på 12 000 kronor per månad skulle sysselsättningsgraden öka från 62 procent till 70 procent. Det skulle innebära att 87 000 utrikes födda kunde gå från arbetslöshet till arbete. De som drabbas hårdast av dagens höga lägstalöner är de som har kombinationen låg eller ingen utbildning och/eller kommer från kulturellt avlägsna länder. Dessa personer utestängs till stor del från den svenska arbetsmarknaden på grund av de höga lägstalönerna

Om vi sänker löner på svenskar skulle lägstanivåerna på invandrarna bli 12.000?

Frågan är inte OM lönerna ska dumpas med LÖGNER om behovet av invandrarna! Frågan är alltså hur mycket! Och hur ska denna sjuka manifest gå till där man lurar arbetslösa svenskar man spår en profita om behovet år 2060 för att man fyller på med dom i nutid?

halverad arbetsgivaravgift för nya invandrare

– Vi vill pröva ett system med nystartsjobb, som innebär att man får 50 procent sänkt arbetsgivaravgift för nyanlända de första två åren, och kombinera det med nystartszoner, säger Michael Arthursson.

Vilka arbetsgivare tackar nej till halverad arbetsgivaravgift? Och för att hålla nere lönerna föreslår man

behållen bidrag för invandrare

Nyanlända invandrare som har en etableringsplan hos Arbetsförmedlingen ska få behålla sin ersättning även när de får jobb. Det föreslår regeringen i budgeten om två veckor.

Enligt

Försäkringskassan

Vad är etableringstillägg och hur ansöker jag? Du som har etableringsersättning kan även få etableringstillägg om du har barn som bor hemma. Du kan som mest få 4 500 kronor i etableringstillägg. Du ansöker på blanketterna nedan.

så om nya invandrare får låtsasjobb som är

subventionerat

Ett instegsjobb innebär en subventionerad anställning. Alla arbetsgivare som anställer en nyanländ invandrare kan få 80 procent av lönen i bidrag, dock max 800 kronor per dag.

föreslås den nya invandraren få behålla 4500 av sin nuvarande lön. Vad kan invandrarens låga lön tänkas bli eftersom man håller den nere med bidrag?

Låga löner hålls nere med bidrag

Om jobbet är utanför etableringsplanen får personen tjäna 8 000 kronor i månaden innan ersättningen sänks, därefter sänks den med hälften av det belopp som överstiger 8 000 kronor.

Om invandraren skulle ha så pass låg lön som 8000 så skulle han alltså få kunna behålla 4500 i etableringsstöd och då få 12.500 i stället för 8000kr. Mer i bidrag för invandraren. Men lika låga lön för arbetsgivaren!

Vad är det för sjuk manifest EU  går efter när EU spår en profita år 2060, förtränger och förnekar den redan skyhöga arbetslösheten i nutid! Och de nya arbetslösa invandrarna som kommer lockas arbetsgivarna att få gratis arbetskraft!

HUR ska svenskar som dumpas i FAS 3 kunna matcha 50% halverad subventionerad arbetsgivaravgift om samma jobb?

Det man menar med

EU

Mångfalden som kommer från invandringen – om den hanteras rätt – kan bli en konkurrensfördel och en källa till dynamik för EU:s ekonomier.

Vad tror ni själva om detta sjuka EU manifest om ”konkurrensfördel” och ”EU:e ekonomier” med skyhög arbetslöshet och dumpa lönerna med fler arbetslösa invandrare?

Är detta sanningen om massinvandringen? Dumpa lönerna? Behålla bidragen vid jobb för att hålla nere dom låga lönerna hos invandrarna?

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: