NY SIDA!

INTEGRATIONSMISSLYCKANDE 1968-2020!

Tobias Billström: Vi har inte råd ta emot 91 åringen

Tobias Bilström: Vi har inte råd

-I dagsläget ser jag det som uteslutet att över huvud taget överväga att återinföra sista länken med tanke på det mycket stora antal asylsökande som Sverige har i dagsläget. Det skulle generera kostnader inom äldrevård och medicinsk vård som Sverige inte har några resurser till, säger Tobias Billström till TT.

Hur har vi då råd att ta emot

Kommuner kan tvingas ta emot ensamkommande

I Malmö väntar just nu 128 flyktingbarn på att få slussas vidare.

– Om bara några veckor kommer jag få en utredning på mitt bord där vi kommer få besked om vi måste överväga en ändrad lagstiftning som kan göra det möjligt att placera folk även i kommuner som inte har direkta avtal med Migrationsverket, säger Tobias Billström.

I år väntas 2 400 ensamkommande flyktingb under 18 år till Sverige och 40 procent av dem hamnar i Malmö i väntan på en kommunplats.

5000 ensamkommande kostar 5,3 miljarder

– Det tryck som har blivit på Sverige med dels ökade kostnader för ensamkommande barn, men också för att vi bedömer nu att kanske upp emot ytterligare 5 000 människor kommer att söka sig till Sverige och tas emot, och då behöver vi reservera mer pengar för detta mottagande, säger biståndsminister Gunilla Carlsson (M).

I årets statsbudget skulle de så kallade avräkningarna från biståndsramen uppgå till 4,7 miljarder kronor, men nu kommer ytterligare 650 miljoner att överföras från bistånd till ersättningar och boendekostnader för asylsökande i Sverige. Därmed kommer biståndsramen på sammanlagt 35 miljarder att minska med 5,3 miljarder i år. Dessutom föreslås ytterligare en avräkning på 15 miljoner för att bland annat öka säkerheten för Sidas biståndsarbetare i Afghanistan och Irak.

Inga rasister på våra gator – stoppa rasisterna!

SVENSKRASISTERNA menar  vi så klart

Som är rasister och sorterar på etniska svenskar och invandrare

Som ser till invandrare får gräddfiler men inte svenskar!

Om vi inte ska acceptera svenskrasism och svenskfientlighet mot svenskar i minoritet i Finland. Varför ska vi då acceptera svenskrasism och svenskfientlighet mot etniska svenskar som är i majoritet i Sverige?

Det är precis DETTA vi protesterar emot svenskrasismen och svenskfientligheten man påstår ske i Finland mot svenskar men mot svenskar i Sverige!

Svenskrasism

Det är många som ironiserat över att Jimmie Åkesson gratulerat sitt populistiska broderparti i Finland för dess stora valframgångar. Många vill få det till att Jimmie Åkesson på så sätt uppmuntrar till rasism mot svenskar, eftersom Sannfinländarna inte gillar Sverige nåt vidare, och därför skulle vara en hycklare, men så är det inte. I alla fall inte av den anledningen. Det skriver komikern Aron Flam.

Som sagt… varför ska vi då acceptera svenskrasism mot etniska svenskar i majoritet i Sverige? Det om något är väl hyckleri?

Svenskfientlighet

Den svenskfientliga demonstrationens arrangörer har ordnat busstransport till Helsingfors för deltagare från andra delar av landet.

Men när etniska svenskar demonstrerar mot svenskrasism och svenskfientlighet som majoritet i Sverige blir vi kallade för rasistser och främlingsfientliga?

Varför ska vi då acceptera svenskfientlighet mot etniska svenskar i majoritet i Sverige? Nedan får många etniska svenskar inte idag!

Lotser

Det är först när den nyanlände får jobb som lotsen belönas med en ordentlig bonus, på upp till 50 000 kronor.

Bara nya flyktingar får lotser inte etniska svenskar! Dessa lotser ska då fixa

instegsjobb

Den som fått uppehållstillstånd under de senaste 36 månaderna kan få ett instegsjobb under längst 24 månader. Beslut får tas för sex månader åt gången.

Ett instegsjobb innebär en subventionerad anställning. Alla arbetsgivare som anställer en nyanländ invandrare kan få 80 procent av lönen i bidrag, dock max 800 kronor per dag.

Bara nya flyktingar får lotser inte etniska svenskar!

 

Gratis körkort

Den totala kostnaden för körkorten beräknas till 10 000 kronor per ungdom. Men det rör sig inte om några extrakostnader för kommunen, säger nämndens ordförande Jonne Norlin till P4 Västernorrland. Pengarna tas från de pengar hemmen för ensamkommande flyktingbarn får, det rör sig om en omfördelning, enligt Jonne Norlin.

– Massor har ringt, en hel del rasister som var upprörda, säger Jonne Norlin.

Varför får inte svenskar gratis körkort om det inte är några extra kostnader för kommuner för ”flyktingbarn”?

Gratis sjukvård papperslösa

Från årsskiftet ska papperslösa som befinner sig i Sörmland ha rätt till betald vård. – Det är en mänsklig rättighet att få vård, säger landstingsrådet Åsa Kullgren (S). Oppositionsrådet Magnus Leivik (M) har tagit strid för de papperslösas rätt till vård och gläds över beslutet.

Varför ska illegala som stannar olagligt få gratis vård?

Gratis tandvård

Förändringarna tros kosta uppemot 1,7 miljarder. Men siffran är osäker. Till exempel vet ingen hur många barn till papperslösa som kommer att börja skolan eller hur många som kommer att söka sjukvård och tandvård.

Få gratis tandvård

Papperslösa flyktingar i Skåne får rätt till vård och tandvård för 50 kronor besöket. Det har majoriteten av partierna i Region Skåne beslutat.

Varför ska illegala få gratis tandvård när 1000 etniska svenskar inte har råd och inte får gratis?

12.000 SFI skattefritt 

Avsikten med sfi-bonus är att den enskilde ska lära sig svenska på så hög nivå som möjligt och bonusen är därför högre för en högre kurs. Bonusen betalas ut som ett skattefritt bidrag om högst 12.000 kronor.

Varför ska nya flyktingar och invandrare få 12.000 SFI skattefritt men inte etniska dyslektiker?

Varför ska vi acceptera svenskrasism och svenskfienltighet mot majoritet etniska svenskar i Sverige när vi inte ska acceeptera svenskrasism och svenskfientlighet mot minoritet svenskar i Finland?

Hyckleri någon?

Sossar är rasister och sorterar på etnicitet

Allas lika värde

Grunden för Socialdemokratin är alla människors lika värde och rätt.

Delas in i kategorier

Det här luktar ren rasism. Vi kan inte ha människor som delas in i två kategorier, säger Mariam Osman.

Skapa A och B grupper

Det skulle skapa A- respektive B-medborgare. Eller som ilskna socialdemokrater i går skrev på Facebook och Twitter: apartheid.

Synsätt på etnicitet

Morgan Johansson menar att personer som fötts utanför Sverige ska ha en prövoperiod då de ska bevisa att de inte begår brott, först efter detta ska de komma ifråga för det vanliga svenska medborgarskapet. Det är ett synsätt som grundar sig i att man tror att brottslighet är avhängig din etnicitet.

Andra klassens medborgare

Partiledare Håkan Juholt tar tydligt avstånd från förslaget. ”Lösningen på gängkriminalitet är dock inte temporära eller andra klassens medborgarskap. Låt mig vara tydlig på denna punkt”, säger han i ett skriftligt uttalande.

Det är ju bara att kolla på listan svenskrasism och svenskfientlighet vilka det är som är de riktiga rasisterna som sorterar på etnicitet?

 

 

Därför försvarar sossar kriminella invandrare?

Emot prövotid för invandrare

Morgan Johansson menar att personer som fötts utanför Sverige ska ha en prövoperiod då de ska bevisa att de inte begår brott, först efter detta ska de komma ifråga för det vanliga svenska medborgarskapet. Det är ett synsätt som grundar sig i att man tror att brottslighet är avhängig din etnicitet. Det är ett brott mot hela den socialdemokratiska förklaringsmodellen som utgår från att brottslighet har sociala orsaker

1. Man tror? Nej att när man kommer till Sverige ska man visa RESPEKT mot Svenska lag?

2. Synsätt? Så oavsett hur kriminell en invandrare är under ”prövotiden” är det vi svenskar som har ett ”synsätt”?

3.  Varför försvarar sossar kriminella invandrare som inte ska utvisas eller få prövotid för medborgarskap?

 

 

Kriminella invandrare belönas med snabbare medborgarskap?

Kriminella invandrare belönas?

Partiledare Håkan Juholt tar tydligt avstånd från förslaget. ”Lösningen på gängkriminalitet är dock inte temporära eller andra klassens medborgarskap. Låt mig vara tydlig på denna punkt”, säger han i ett skriftligt uttalande

Vadå andra klassens medborgare? Ni särbehandlar ju nya invandrare på flera punkter svenskar inte får?

Däremot stöder han tanken på att införa snabbare svenska medborgarskap. Han framhåller också att det redan i dag i utlänningslagstiftningen finns möjligheter att utvisa personer som begår brott som kan ge fängelse.

Ska kriminella invandrare belönas med snabbare medborgarskap?

Även inifrån Socialdemokraternas partistyrelse kommer hård kritik mot idén.

– Det här luktar ren rasism. Vi kan inte ha människor som delas in i två kategorier, säger Mariam Osman.

Det är ju ni som delar in människor i flera kategorier med er lönedumpningspolitik! Ni för svenskfientlig politik!

Hur många ska falla offer för er sjuka vision om dumpade löner?

5 invandrargrupper jobba mot socialbidrag?

Konspiration om 5 invandrargrupper ska jobba mot socialbidrag:

Med kostnaden arbetslösa invandrare kan man vinkla hur man vill beroende vinningen ur det.

Sverige tjänar om flyktingar arbetar

Sverigedemokraterna räknar lågt när de beräknar kostnaderna för flyktingarna. Enligt OECD skulle Sverige kunna tjäna 34 miljarder kronor mer om fler fick jobb.

Sverige skulle tjäna?

Arbetslösa invandrare kostar 34 miljarder

Sverige är absolut sämst av alla OECD-länder på att sysselsätta invandrare. Det kostar AB Sverige minst 34 miljarder kronor varje år.

Notera det översta inlägget att Sverige skulle ”tjäna 34 miljarder om fler fick jobb” Och det förslaget verkar vara

Utlandsfödda ska jobba mot socialbidrag

Ullenhag säger till Rapport att det framförallt är unga och personer födda utomlands som har försörjningsstöd och samtidigt söker jobb.  -Vi måste hitta tydligare jobbfokus i det systemet.

Vilka utlandsfödda kan dessa vara då?

1. Flyktingar

Enligt Christer Gurell, vd på Next Pack, hade man dock anställt Mohamed även utan lönesubventionen.

– Det var mer som en bonus. Vi söker alltid killar som kan passa in hos oss. Mina enda krav är att de är starka och uthålliga, jag bryr mig inte om varifrån de kommer, säger Christer Gurell.

Instegsjobb är en möjlighet som gäller alla som fått uppehållstillstånd under de senaste 36 månaderna och den anställdes lön subventioneras som längst i två år. Åtgärden ska även kopplas till undervisning i svenska under minst sex månader.

Vilken arbetsgivare tackar nej till 2 års gratis arbetskraft för en flykting svenska skattebetalare betalar åt den girige arbetsgivaren? Som man kallar ”behov av”?

2. Gästarbetare

Att lönen sänks i flera steg är vanligt. I slutänden överensstämmer den anställdes lönespecifikation inte alls med vad arbetsgivaren uppgivit till Migrationsverket, eller till facket när restaurangen i syfte att få sitt arbetstillstånd tecknat kollektivavtal.

Ett exempel i raden: en asiatisk krog anger i ansökan till Migrationsverket en månadslön på 22.000 kronor. På arbetskrafts*invandrarens eget anställningsbevis, där han utlovas heltid, står det i stället 16.000, vilket är drygt två tusen kronor under avtalets minimilön. Men på den lönespecifikation den anställde slutligen får i handen finns bara 4.500 kronor, före skatt. Han har nämligen bara fått lov att arbeta 50 timmar på en månad.

Vilken arbetsgivare som ”bestämmer kompetensen” tackar nej till lägre löner?

3. Ensamkommande

Amir berättar för oss om Mohammads öde. Själv kom han till Sverige som ensamkommande flyktingbarn. När vi träffar Amir jobbar han i en jourbutik i närheten av Möllevångstorget, 13 timmar om dagen, sju dagar i veckan. Lön: 200 kronor om dagen, alltså 15 kronor i timmen.

Är det därför debatten ”ensamkommande” är så känslig där Migrationsverket hellre friar än fäller och vi får sällan se uppföljning med ”hur har det gått”?

4. Utvisade

asylsökande två veckor på sig att söka arbetstillstånd i Sverige efter att ett beslut om avvisning eller utvisning vunnit laga kraft.

5. Studenter

Migrationsverket har tillsammans med högskolan i Jönköping testat ett förenklat sätt att ansöka om uppehållstillstånd för gäststudier. Det förenklade ansökningsförfarande gäller webbansökningar och innebär att gäststudenter i ett tidigt skede får information om ansökningsprocessen via sitt lärosäte.

Flera andra lärosäten, bland annat Borås, Mälardalen och KTH i Stockholm, har anmält intresse för att bli utbildade för att kunna hjälpa sina gäststudenter i ett tidigt skede av ansökningsprocessen.

Den sista punkten är intressant… är det ”studenter” eller bara billig arbetskraft?

Utländska studenter få jobba

Under vissa förutsättningar kan utländska studenter få stanna och arbeta i Sverige efter examen. I praktiken krävs då att man har ett arbete ordnat innan studierna är avslutade. Följden har blivit att nästan alla utländska studenter lämnar Sverige efter examen. Mer än 30 000 studenter har läst i Sverige under de senaste åren, men förra året var det bara 477 som beviljades uppehållstillstånd för arbete efter avslutade studier.

Under vissa vilka förutsättningar få stanna och arbeta i Sverige efter examen när vi har

27% ungdomsarbetslöshet?

Ungdomsarbetslösheten är fortfarande hög. I mars var den 27 procent enligt Statistiska centralbyrån. Och kravet för att få ett jobb är ofta meriter från tidigare anställningar. Nio av tio ungdomar i åldern 16–25 år, uppger i en ny undersökning från Novus att bristen på arbetslivserfarenhet är det främsta hindret för att få jobb.

Är det för båda grupperna ska

jobba mot socialbidrag?

Ullenhag säger till Rapport att det framförallt är unga och personer födda utomlands som har försörjningsstöd och samtidigt söker jobb.  -Vi måste hitta tydligare jobbfokus i det systemet.

och mot

Arbetstillstånd kräver 13.000

  • du kan försörja dig på det arbete du erbjudits.
  • arbetet är av en sådan omfattning att lönen är minst 13 000 kronor i månaden
  • din arbetsgivare har annonserat tjänsten i Sverige och EU under minst tio dagar.(Vid nyrekrytering.)

Är det löner på 13.000 och socialbidrag vi pratar om med 5 NYA invandrargrupper? För det finns ju inte jobb åt alla?

250.000 bostadslösa – 8% – 27% arbetslöshet

250.000 bostadslösa

-Vi har 250 000 unga som saknar bostad, i 120 kommuner råder bostadsbrist och det är svårt att flytta till en annan kommun för att få jobb, säger Andersson.

7,5% arbetslöshet

Arbetslösheten i år ligger på 7,5 procent. Den beräknas stiga till 7,8 procent under 2013. Regeringen tror att dämpningen i svensk ekonomi kommer leda till att företagens behov av nyanställningar kommer sjunka.

218.000 arbetslösa invandrare

På Arbetsförmedlingen finns i dag 218.000 inskrivna med utländsk bakgrund.

27% ungdomsarbetslöshet

Ungdomsarbetslösheten är fortfarande hög. I mars var den 27 procent enligt Statistiska centralbyrån. Och kravet för att få ett jobb är ofta meriter från tidigare anställningar. Nio av tio ungdomar i åldern 16–25 år, uppger i en ny undersökning från Novus att bristen på arbetslivserfarenhet är det främsta hindret för att få jobb.

Var 3 ung invandrare arbetslös

– Det är tufft. Arbetsgivarna säger att de ska höra av sig, men gör det inte, säger arbetssökande Robin Ivars i södra Stockholm.

Han är en av 19 500 invandrare mellan 19 och 24 år som just nu saknar jobb. Gruppen har på kort tid växt kraftigt. 2008 var ungefär var femte invandrad ungdom utan jobb, i fjol var tredje, enligt statistik som Statistiska centralbyrån tagit fram åt TT

30.000 asylsökande

Ett nytt system för arbetskraftsinvandring sjösätts nästa vecka. Migrationsverkets mål är att korta handläggningstiden till en vecka genom att låta vissa företag överta en del av myndighetens uppgifter.

I ett första steg berör alltså det nya systemet bara 500 av verkets cirka 30 000 årliga ärenden.

1. Är smärtgränsen nådd för Sverige?

2. Bör gränserna stängas?

3. Bör invandringen misnska?

4. Hur mycket per år anses Sverige klara av?

Då är det extrema EXPOs lösning

EXPO

Trenden är tyvärr en helt annan. Den globaliserade ekonomin snurrar allt fortare, och konkurrensen om arbetstillfällena hårdnar. Ungdomsarbetslösheten i krisens Europa är (enligt Eurostat) över 20 procent i många länder. Misstron mot de etablerade partierna, som sällan har några bra svar att ge om lösningar på den accelererande politiska och ekonomiska krisen växer.

Det naturliga i Europas utsatta läge vore att kompensera vår egen åldrande befolkning med en ökad invandring. Inte att sätta upp ytterligare murar och hinder. Det skulle kunna bidra till att försörjningsbördan lättar.

Klarar Sverige verkligen fler?

Krogmoms 5,4 miljarder – Ensamkommande 5,3 miljarder

Vad tror ni om denna konspiration eftersom våra politiker aldrig säger sanningen?

Fiasko för ensamkommande

Migrationsverket hade som mål att hitta familjerna till 480 ensamkommande flyktingbarn som fått beslut om att skickas tillbaka till ursprungsländerna år 2009 och 2010.  Men verket lyckades inte genomföra en enda återförening

Migrationsverkets projekt Återförening pågick under 2009 och 2010, med stöd av den europeiska återvändarfonden. Målet var att med hjälp av så kallade förtroendeadvokater leta reda på familjerna till 800 ensamkommande flyktingbarn som fått beslut om antingen avvisning eller utvisning, och där man inte kände till var barnens familjer befann sig.

I tre fall hittade man visserligen barnens familjer, men av olika skäl gick det ändå inte att genomföra av- eller utvisningarna.

Migrationsverket kan inte utföra ett av- eller utvisningsbeslut av ett ensamt flyktingbarn om det inte finns någon i ursprungslandet som tar emot barnen. Men det behöver inte vara familjen, det kan vara en någon form av institutionshem.

– Resultatmässigt var det helt misslyckat. Vi nådde ju inte alls upp till de mål vi satt, säger Terje Tovik.

Och detta kommer bara öka. Ni kommer inte dra i handbromsen! Vad ska vi göra med ”barnen” där

Migratiosnverket friar än fäller

Migrationsverket friar hellre än fäller om de är osäkra på berättelsen. Men de som jobbar med de ensamkommande barnen och ungdomarna i Norrbotten upplever ganska ofta att det finns personer som fått plats egenligen är för gamla. Och att fel person då fått platsen. Men det håller inte Ulf Lind på migrationsverket med om.

Då måste vi spekulera hur många kan Migrationsverket friat för att ljugit om sin ålder? Om man då ljugit om sin ålder, då är man arbetsför eller hur?

Krogmoms 5,4 miljarder

 – Syftet med den här åtgärden är att öka möjligheten för unga. Det är också många invandrare som har restaurangbranschen som sitt första jobb, säger Maud Olofsson (C).

Det är också många invandrare som har? Kan det vara ensamkommande?

Regeringen vill inte säga hur många nya jobb sänkt restaurangmoms väntas ge.

Varför vill ni inte det? Ska vissa av jobben gå till ”ensamkommande” kanske?

Regeringen satsar cirka 7,5 miljarder kronor under 2012—2015 för att förbättra ungdomars möjligheter att få jobb.

I satsningen ingår sänkt restaurangmoms för 5,4 miljarder kronor och 1,3 miljarder till bland annat utbildningsplatser. 800 miljoner kronor går till att minska marginaleffekterna för unga som går från socialbidrag till arbete.

Ensamkommande 5,3 miljarder

– Det tryck som har blivit på Sverige med dels ökade kostnader för ensamkommande barn, men också för att vi bedömer nu att kanske upp emot ytterligare 5 000 människor kommer att söka sig till Sverige och tas emot, och då behöver vi reservera mer pengar för detta mottagande, säger biståndsminister Gunilla Carlsson (M).

I årets statsbudget skulle de så kallade avräkningarna från biståndsramen uppgå till 4,7 miljarder kronor, men nu kommer ytterligare 650 miljoner att överföras från bistånd till ersättningar och boendekostnader för asylsökande i Sverige. Därmed kommer biståndsramen på sammanlagt 35 miljarder att minska med 5,3 miljarder i år. Dessutom föreslås ytterligare en avräkning på 15 miljoner för att bland annat öka säkerheten för Sidas biståndsarbetare i Afghanistan och Irak.

Tror ni det kan finnas en koppling med Regeringens krogmoms på 5,4 miljarder och ”ensamkommande” som kostar 5,3 miljarder där många ”barn” ljuger om åldern och Migrationsverket hellre friar än fäller.

Där Maud Olofsson säger att många invandrares jobb är restaurang? Att många av dessa över 18 år faktiskt är ”ensamkommande”?

Varför måste vi konspirera och gissa oss till när hela media kåren tiger och ljuger? Vi får ju bara höra tvinga kommuner ta emot? Vi får ju aldrig höra hur det gått sedan?

250.000 unga saknar bostad – 30.000 asylsökande

Vilka är extrema?

EXPO

Det naturliga i Europas utsatta läge vore att kompensera vår egen åldrande befolkning med en ökad invandring. Inte att sätta upp ytterligare murar och hinder. Det skulle kunna bidra till att försörjningsbördan lättar.

30.000 asylsökande

I ett första steg berör alltså det nya systemet bara 500 av verkets cirka 30 000 årliga ärenden.

250.000 unga bostadslösa

-Vi har 250 000 unga som saknar bostad, i 120 kommuner råder bostadsbrist

Nån annan som undrar var alla ska bo och jobba??

Hur ska en asylsökande ens få bostad?